มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อโดยตรงต่อเอกชน

 

Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com