รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

รายละเอียด

สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

 ลำดับที่  เดือน  หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2557  
2 พฤศจิกายน 2557  
3 ธันวาคม 2557  
4 มกราคม 2558  
5 กุมภาพันธ์ 2558  
6 มีนาคม 2558  
7 เมษายน 2558  
8 พฤษภาคม 2558  
9 มิถุนายน 2558  
10 กรกฎาคม 2558   
Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com