รายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

 รายละเอียด

สรุปผลการจัดชื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

 ลำดับที่  เดือน  หมายเหตุ
1 มกราคม 2559  
2 กุมภาพันธ์ 2559  
3 มีนาคม 2559  
4 เมษายน 2559  
5 พฤษภาคม 2559  
6 มิถุนายน 2559  
7 กรกฎาคม 2559  
8 สิงหาคม 2559  
     
     
Copyright (c) Daveelee 2013. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com